Theo Stijnen | PlasticsEurope Nederland

Samenwerking essentieel bij transitie naar een circulaire economie plastics

Plastic producten leveren vanwege hun grote functionaliteit in hun toepassingen een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van onze samenleving en kunnen bijdragen aan het reduceren van de milieudruk. Het is echter ook belangrijk dat deze producten een plek vinden in de beoogde circulaire economie. Om dit te bereiken zullen alle partijen in de kunststofketen in toenemende mate moeten samenwerken. PlasticsEurope wil hierin, samen met NRK en de aangesloten leden, een voortrekkersrol spelen. Er zijn al diverse initiatieven ontplooid, maar verdere stappen zijn nodig. Dit dient vergezeld te gaan met een heldere communicatie naar alle stakeholders.

Theo Stijnen is sinds 2014 directeur van PlasticsEurope Nederland, de branche-organisatie van en voor de kunststof producenten (www.plasticseurope.org).  Hij is betrokken bij diverse initiatieven gericht op de verduurzaming van kunststoffen.  In zijn presentatie zal hij zijn visie hierop verder toelichten.

Locatie

Nationaal Kunststof Congres
Rabo Theater De Meenthe in Steenwijk
Stationsplein 1
8331 GM Steenwijk

Contact

Geurt Wolsink
06 53 17 82 24