Jac. Gofers | Stuurgroep Smart Industry

‘De kunststofindustrie beschouwd door de bril van Smart Industry’

Automatisering en robotisering ondersteunt in de kunststofindustrie al lange tijd de productieprocessen. Niettemin zal ook onze industrie geconfronteerd worden met de gevolgen van verdere digitalisering en robotisering en zullen bedrijven en hun medewerkers genoodzaakt zijn om zich te heroriënteren en in de nieuwe wereld hun positie te her-verwerven. In de keynote van Jac. Gofers gaat hij in op de ontwikkelingen, effecten, kansen en risico’s van Internet of Things (IoT), digitalisering, robotisering en ‘smart manufacturing’ voor de kunststofindustrie.

Jac. Gofers
Jac. Gofers (60) studeerde werktuigbouwkunde aan de TUE en studeerde in 1980 af. Na diverse functies in loondienst vervuld te hebben startte hij in 1997 Promolding BV, een high-end ontwikkelaar en spuitgieter van kunststof producten voor zorgtoepassingen, luchtvaart en high-tech systemen. In 2017 heeft hij de dagelijkse leiding van het bedrijf overgedragen en inmiddels richt hij zijn aandacht op verdere internationalisering van Promolding, het onderwijs t.b.v. technische functies en het begeleiden van start-ups.

Gofers is lid van de landelijke Stuurgroep Smart Industry, de adviesraad van de factulteit TIS van de Haagsche Hogeschool, voorzitter van het 3D printing platform van de EUPC, lid van het algemeen bestuur van VNO-NCW en bestuurslid van de NRK. Hij neemt in 2018 de NRK-voorzittershamer over van Joan Hanegraaf.

Locatie

Nationaal Kunststof Congres
Rabo Theater De Meenthe in Steenwijk
Stationsplein 1
8331 GM Steenwijk

Contact

Geurt Wolsink
06 53 17 82 24