Erik de Ruijter | Directeur NRK

Rethink: een nieuwe kijk op kunststof en rubber

Erik de Ruijter vertegenwoordigt tijdens het NKC2018 in Steenwijk de NRK. De Federatie Nederlandse Rubber– en Kunststofindustrie behartigt de belangen van zo’n 400 bedrijven,  geclusterd in 19 brancheverenigingen. Er wordt gewerkt aan een gezond klimaat voor de maakindustrie door middel van het stimuleren van de concurrentiekracht, innovatie en kennisoverdracht, scholing en vakopleiding, een beter milieu, reductie CO2 uitstoot en recycling.

Afgelopen jaar hebben de NRK en PlasticsEurope het online platform Rethink opgericht. Met Rethink zet de kunststof- en rubberindustrie zich actief in als belangrijke (gespreks)partner binnen de Nederlandse economie en samenleving. "Onze innovatieve branche werkt continu aan de verduurzaming, veiligheid en kwaliteit van onze activiteiten en producten. De overvloed aan mogelijkheden en toepassingen maken kunststof en rubber tot zeer geliefde en waardevol materialen en onmisbaar voor het aanpakken van toekomstige uitdagingen op deze planeet", aldus De Ruijter.

Thema’s zoals nut, veiligheid, duurzaamheid, gebruik en hergebruik, recycling en innovatie van onze producten staan prominent op de agenda. De Ruijter: "En natuurlijk hoe wij als industrie kunnen bijdragen aan het realiseren van CO2-reductie en een circulaire economie. We hebben gemerkt dat niet iedereen hiervan op de hoogte is en dat onze standpunten en ambities onvoldoende bekend zijn. Met Rethink willen we daar verandering in brengen!"

Erik de Ruijter
Erik de Ruijter studeerde politieke wetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en volgde een MBA aan de Rotterdam School of Management. Hij werkte eerder bij Bouwend Nederland en de Vereniging Kunststof Gevelelementen (VKG). Sinds 2010 is Erik als directeur Beleid & Advies werkzaam bij de NRK. Zijn speerpunten zijn dienstverlening aan en lobby voor lidbedrijven en branches op terreinen als ondernemerschap en innovatie, licence to operate, sociaal beleid en communicatie.

Locatie

Nationaal Kunststof Congres
Rabo Theater De Meenthe in Steenwijk
Stationsplein 1
8331 GM Steenwijk

Contact

Geurt Wolsink
06 53 17 82 24