Alle Bruggink | ontwikkeling van de BBE

Materialen en klimaat hebben weinig met elkaar van doen?!

De in Steenwijk woonachtige Alle Bruggink zal tijdens het NKC het debat over de materialen van toekomst met een paar prikkelende stellingen op gang brengen. Kunnen we rustig verder met het bestaande palet op basis van aardolie, zeker wanneer de energie hoofdzakelijk uit zon, wind en water komt? Spelen materialen eigenlijk wel een rol in het klimaatprobleem? Kan het opruimen van de plastic soep eenvoudiger worden als (duurzame) energie weer heel goedkoop is. Waarom kunnen we  gemengd kunststofafval  niet net zo eenvoudig katalytisch kraken als we met aardolie doen?

Of moeten we voor alle kunststoffen een materialenpaspoort ontwikkelen met vergaande verantwoordelijkheden voor eigendom en hergebruik?  Is het voor de consument niet een al te grote puzzel om onderscheid te maken tussen fossiel of bio-based en tegelijk ook nog rekening houden met al dan niet afbreekbaar, composteerbaar of eenvoudig te hergebruiken. En hoe gaan we het begrip circulair invullen?  Waar blijven de materialen waarbij het eerste leven functioneel is voor het tweede? De toekomst  heeft veel meer vragen in zich dan we ooit hebben gehad in de wereld van kunststoffen.

Alle Bruggink
Na een carrière als bijzonder hoogleraar industriële chemie aan de RU Nijmegen en  in de chemie voor medicijnen bij DSM, met grote nationale research projecten en technologie transfers naar landen als Brazilië, India en China, heeft Alle Bruggink (1944) zich gestort op de ontwikkeling van de BBE, de bio-based economy, voor Nederland.

De centrale vraag van EZ als opdrachtgever was daarbij ‘hoe moeten we de maatschappij inrichten als de olie op is, met name wat betreft chemische producten en materialen?’ Zijn strategische inzichten en prikkelende visies hebben geleid tot geanimeerde discussies op menige bijeenkomst en conferentie als ook tot veel publiciteit zoals de websites www.biobasedpress.eu , www.precisioneconmy.com  en de recente boeken ‘Groene Groei, naar de maatschappij van 2040’ en ‘More with Less’.

Locatie

Nationaal Kunststof Congres
Rabo Theater De Meenthe in Steenwijk
Stationsplein 1
8331 GM Steenwijk

Contact

Geurt Wolsink
06 53 17 82 24