Albert ten Busschen | Associate Lector

Van de sloot in de wal: plezierboten worden oeverbeschoeiing

Maandag 12 juni  vorig jaar zijn bij de Beatrixsluis in Almere de eerste meters aan duurzame oeverbeschoeiing van oude plezierboten gerealiseerd. In Flevoland is een bijzondere samenwerking tot stand gekomen tussen Waterschap Zuiderzeeland, Hogeschool Windesheim, Reimert Bouw en Infrastructuur en CompoWorld. Samen maken zij van oude polyester boten damwanden voor oeverbeschoeiing.

Van afval naar waardevolle grondstof
Doorgaans zijn damwanden voor oeverbeschoeiing gemaakt van tropisch hardhout. Door oude of afgedankte polyester boten daarvoor te gebruiken wordt afval een waardevolle en bruikbare grondstof: een mooi voorbeeld van circulaire economie. En vanwege het gebruik van polyester (thermoharde composieten) voor oeverbeschoeiing hoeven geen bomen te worden gekapt. Bovendien gaat deze duurzame oeverbeschoeiing naar verwachting veel langer mee dan houten oeverbeschoeiing. Goed voor het milieu dus.

Miljoenen kilo’s afgedankte boten
Al decennia lang belanden miljoenen kilo’s afgedankte polyester zeilboten of motorboten op de sloop, omdat het materiaal zo hard is, dat het niet is te recyclen. Onderzoekers van het lectoraat Kunststoftechnologie van Windesheim zochten én vonden echter een oplossing om het materiaal te hergebruiken als nieuwe, sterke damwanden voor oeverbeschoeiing.

Locatie

Nationaal Kunststof Congres
Rabo Theater De Meenthe in Steenwijk
Stationsplein 1
8331 GM Steenwijk

Contact

Geurt Wolsink
06 53 17 82 24